{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ukekvg2tf%2Fup%2F65711c01e9af9_1920.png","height":60}
 • 양지 영성교육원 소개
 • 프로그램
 • 시설안내
 • 예약안내 및 일정
 • 커뮤니티
 • {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Square"]}
  ×
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ukekvg2tf%2Fup%2F65711c34d894b_1920.png","height":36}
 • 양지 영성교육원 소개
 • 프로그램
 • 시설안내
 • 예약안내 및 일정
 • 커뮤니티
 • 공 지 사 항

  양지영성교육원의 소식을 알려드려요.

  글 번호제목작성자조회수작성일

  글쓰기

  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Noto Serif KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Square","Noto Serif KR","Hangyule","Hi Melody","BMDOHYEON","ChosunilboMyeongjo","SeoulNamsanLong","SeoulNamsan"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","SeoulNamsanLong","SeoulNamsan"]}